HOE ORGANISEER JE EEN DEMO

De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering. Het recht op vreedzaam protest is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en is in Nederland uitgewerkt in de Wet openbare manifestaties. Met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) maken we waar nodig ook gebruik van ons demonstratierecht. Demonstreren is nooit het doel, het is slechts een manier om geluid en gewicht te geven aan hetgeen waar we voor staan: zichtbare verandering van het racistische figuur zwarte piet. Als er ondanks interventie niet gekomen kan worden tot een redelijk plan dat naar verandering binnen de gemeente toewerkt, zullen we door middel van een vreedzame demonstratie de aandacht hiervoor moeten opeisen.  

1. VOORGESCHIEDENIS

De eerste anti-racisme golf in Nederland vond plaats vanaf de jaren ‘80 tot begin jaren ‘90 van de vorige eeuw. Toen waren er protesten, publieke debatten en andere initiatieven. Duizenden mensen gingen de straat op om hun stem te laten horen voor een nationale aanpak tegen racisme. De antidiscriminatievoorzieningen, ook wel bekend als antidiscriminatiebureaus, zijn voorbeelden van staats-initiatieven die voortkomen uit de eerste anti-racisme golf. 

De beweging, die in 2011 in gang werd gezet met de ‘Zwarte Piet is Racisme’-campagne, noemt men ook wel de tweede antiracisme-golf in Nederland. Organisaties en actiegroepen die geassocieerd worden met deze golf zijn o.a. Stichting Nederland Wordt Beter, de Zwarte Piet is Racisme-campagne & Kick Out Zwarte Piet, Controle Alt Delete, The Black Archives, Black Queer & Trans Resistance Nederland, Comité 21 maart, Zwarte Piet Niet, Stichting We Promise en S.P.E.A.K.

De afgelopen tien jaar hebben wij onverschrokken op diverse manieren aandacht geëist voor racisme en de manifestatie hiervan in Nederland. We produceren educatiemateriaal, organiseren bijeenkomsten, voeren waar nodig juridische strijd, protesteren structureel en praten met het publiek, belanghebbenden en de politiek. En met resultaat. In het onderzoeksrapport van I&O Research staat: ‘In 2016 wilde 65 procent van de Nederlanders dat zwarte piet zwart zou blijven, in 2020 is dit aandeel 39 procent’. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 70% van de witte deelnemers en 78% van de deelnemers van kleur vindt dat er sprake is van institutioneel racisme in Nederland. In tien jaar tijd is onze beweging uitgegroeid tot een nationale beweging, die regelmatig een internationaal publiek bereikt. 

Anti-Zwart Racisme
Anti-zwart racisme is een systeem van dominantie dat institutionele uitsluiting en/of structurele ongelijke behandeling veroorzaakt en in stand houdt van Zwarte individuen, groepen, eigendommen, instellingen, instituties en/of religieuze voorzieningen.

De institutionele vorm van racisme vindt plaats binnen (overheids)organisaties en sectoren als het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de belastingdienst en wetshandhavende organisaties zoals de politie en Koninklijke Marechaussee.

Anti-zwart racisme komt ook tot uiting middels (fysieke, verbale en psychologische) daden van geweld, intimidatie en bedreiging. Sommigen organisaties spreken van afrofobie. Wij gebruiken de term anti-zwart racisme omdat deze passender is. ‘Fobie’ impliceert immers dat het om een bepaalde angst of mentale aandoening gaat—terwijl het probleem ligt in de structuren die ongelijkheid veroorzaken, in stand houden en reproduceren.

Stichting Nederland Wordt Beter
Nederland Wordt Beter (NLWB) richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Wij zetten ons in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland. NLWB draagt de kosten van o.a. de projecten van KOZP en streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen. Wij streven ernaar om dan de volgende drie doelstellingen te hebben behaald:
1/ Structurele en duurzame educatie over het koloniale- en slavernijverleden;
2/ Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype;
3/ De wettelijke verankering van de nationale herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. 

Zwarte Piet is Racisme-campagne
Laten we bij het begin beginnen, want zonder Zwarte Piet is Racisme-campagne, geen Kick Out Zwarte Piet. De bewustwordings- en actiecampagne Zwarte Piet is Racisme (ZPiR) werd op 1 juli 2011 geïnitieerd door medeoprichters van Stichting Nederland Wordt Beter (dichter Jerry Afriyie & kunstenaar Raul Balai) en kunstenaar Quinsy Gario, om zwarte piet-racisme en institutioneel racisme in Nederland aan te kaarten. In 2011 werden Jerry en Quinsy tijdens de nationale intocht in Dordrecht met veel geweld opgepakt omdat ze een stil protest hielden met ZPiR-shirts. De publieke verontwaardiging over het politiegeweld was groot, nationaal en internationaal. Vanaf de intocht in Dordrecht heeft vrijwel iedereen een mening over de campagne. Quinsy Gario en Jerry Afriyie zijn de gezichten van de anti-zwarte piet beweging en ontvangen sindsdien veel (doods) bedreigingen van mensen bij wie deze actie extreme reacties oproept. Daarna groeit de actiecampagne uit tot Stichting Nederland Wordt Beter. Naast protesteren wordt er educatiemateriaal ontwikkeld en worden er gastlessen op scholen verzorgt, onderhandelingen en gesprekken gevoerd met gemeenten en online acties gevoerd. 

Kick Out Zwarte Piet (KOZP)
Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is een samenwerking van de Zwarte Piet is Racisme-Campagne en Stop Blackface. Deze organisaties houden zich met verschillende activiteiten bezig, maar in de strijd tegen zwarte piet heeft KOZP één doel: “KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur zwarte piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaasintocht.” KOZP werd in 2014 geïnitieerd door: Zwarte Piet Is Racisme-Campagne (een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter), Stop Blackface (initiatief van New Urban Collective) en Zwarte Piet Niet (tot 2016).

2. BIJDRAGEN AAN DE BEWEGING

Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan de beweging. Je rol hierin kan zo groot of klein zijn als je zelf wil; elke rol is belangrijk. Het is vooral van belang dat je zelf kijkt waar je ruimte voor hebt en waar jouw kracht (en die van de mensen die je betrekt – of wilt betrekken) ligt. Door hier bewust mee om te gaan creëer je een sterk fundament voor jou en/of je groep. 

Met onze constante toegang tot informatie, kan het gemakkelijk zijn om uit het oog te verliezen hoe kleine stukjes van de puzzel cruciaal zijn voor het bewerkstellig van grotere, langdurige veranderingen. Negeer lokale protesten of kleinere nationale protesten niet omdat je niet dezelfde opkomst van de Women’s March of BLM-protest ziet. Kleine stappen zijn ook cruciaal en belangrijk, zoals stemmen bij lokale en nationale verkiezingen, bellen of brieven schrijven naar je burgemeester of raadsleden, het organiseren van gesprekken, lezingen, het spreken met dierbaren en collega’s of flyeren of stickers plakken. Volgens de Harvard Business Review hebben gemakkelijk te repliceren tactieken met een laag risico de meeste kans van slagen.

 1. Lees je in & wees bewust

Je ziet onrecht, of nog erger maak het zelf mee, en het voelt alsof je de enige ben die er iets van vindt. Veel mensen zijn jou echter voorgegaan en er zijn ontelbare mensen dit zich dagelijks zichtbaar en onzichtbaar inzetten tegen racisme en discriminatie. Het mooiste aan activisme en wat het zo hoopvol maakt is dat je niet de eerste of de enige ben die onverschrokken opkomt tegen dit onrecht. 

Het is belangrijk om te investeren in je kennis en op zoek te gaan naar waar jouw kracht ligt. Je draag het beste bij wanneer de inzet komt vanuit jouw eigen kracht en niet ondoordacht anderen nadoet of volgt. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn: over welke problemen hebben gemeenschappen het? Is er een call-to-action waaraan je kan deelnemen? Vooral als het om gemeenschappen gaat die doorgaans worden genegeerd in de politiek en de media, is het tijd om te luisteren en betrokken te raken. Het is ook is belangrijk dat je weet waar het onrecht over gaat (de geschiedenis van de strijd), waarom men het belangrijk vindt om in actie te komen (de strijd) en op welke gemeenschap(pen) dit betrekking heeft. Wat is jouw rol? Ben jij slachtoffer of bondgenoot, protesteer je omdat jouw burgerrechten worden ontkend of omdat je solidair bent met de andere of een groep? Om de antwoorden hierop te vinden raden we je aan om je in te lezen. Beginnend met de volgende boeken, documentaires en podcasts: [LINK NAAR TOP 5 LIJSTJES]

 1. Hoe zorg je voor verandering op lokaal niveau

Je kunt op verschillende manieren zorgen voor lokale veranderingen. Je kunt het gesprek aangaan met je dierbaren, collega’s en of anderen zoals het intocht comité of de politiek. Dit kan op verschillende manieren, denk hierbij aan:

 • trainingen geven;
 • workshops organiseren;
 • presentaties geven;
 • dialoog sessies organiseren;
 • leer de fracties binnen je gemeente kennen (ga op koffiebezoek). Kijk waar zij staan en waar ze je bij kunnen ondersteunen. 
 • een statement opstellen voor een officiële gelegenheid met de media en de burgemeester;
 • een protest organiseren.
 1. Lokale ‘[stad] Kan Het’ groep oprichten

Je kunt ook samen met personen uit je omgeving een groep oprichten die zich op lokaal niveau wil inzetten voor zichtbare verandering. Als lokale groep heb je een coördinator nodig die een voortrekkersrol aanneemt ten aanzien van de groep, het contact onderhoudt met andere coördinatoren van verschillende lokale groepen en NLWB/KOZP landelijk. Als coördinator is het belangrijk dat je deze rol aankunt qua werkzaamheden en tijd.

Indien je een ‘Kan Het’ groep opricht kunnen wij vanuit het landelijke team mogelijk bijdragen aan de volgende tools:
– een platform om je acties te promoten;
– beeldmerk/vormgeving voor herkenbaarheid naar buiten;
– trainingen;
– een netwerk;
– budget (op projectbasis, hoogte in overleg);
– deskundigheid en ervaringen.

 1. Wees solidair en een bondgenoot

Wees een bondgenoot van gemarginaliseerde gemeenschappen en wees solidair. Word een bondgenoot wanneer je niet direct wordt getroffen door sociaal onrecht. Wees een versterkende stem en verminder de last van gemarginaliseerde gemeenschappen door structureel gebruik te maken van je stem, je privilege, tijd, kennis, ervaring en beschikbare middelen. Doe dit op een manier die de personen die hun verhalen delen niet beschadigd. Het is belangrijk om jezelf niet het middelpunt van problemen (zoals raciale onrechtvaardigheid) te maken als je er niet door wordt beïnvloed. 

Wanneer je op wil komen tegen onrecht kan het zijn dat je een beroep doet op mensen voor een gesprek, advies of om relevante inhoud te delen. Heb begrip voor mensen die de tijd of de inspanningen niet kunnen opbrengen om je (op dat moment) bij te staan in je reis. Het kost gedupeerden heel veel energie om telkens hun trauma’s te delen. Neem het niet persoonlijk en wees niet ontmoedigd. Zoek een andere manier om verder te komen.

3. DEMONSTREREN

Je kunt op verschillende manieren demonstreren: door de demonstratie van te voren aan te te melden bij de gemeente en in overleg met de lokale autoriteiten of door middel van een pop-up demonstratie waarbij je “spontaan” verschijnt op een locatie. Of misschien klopt je hart sneller voor een ludieke, symbolische actie of een wat meer confronterende actie.

Reguliere demonstratie
Een reguliere demonstratie is de manier van demonstreren/protesteren zoals we die meestal zien. Deze vorm van protest doe je meestal op één plek, statisch dus. Anders dan bij een betoging of manifestatie kun je ook alleen demonstreren. Je kunt ook spontaan protesteren en dit kan ook op een bepaalde locatie (gemeentehuis, winkelcentra, schiphol). Je kunt een melding maken (kennisgeving) bij de gemeente en lokale autoriteiten wanneer je de demonstratie ordelijk en zonder veel risico wil laten plaatsvinden. Het doel is om samen tot afspraken te komen die ten goede zullen komen aan het protest en de veiligheid van de deelnemers en de organisatie. Het doel is nooit om het de autoriteiten naar de zin te maken.

Pop-up
Een pop-up is een kortstondige statement met verrassingselement (geen aankondiging) met een groepje mensen op een locatie (denk hierbij aan een winkelcentrum, het gemeentehuis, bij een bedrijf ec). Bij een pop-up demonstratie moet je rekening houden met aanvullende risico’s en extra maatregelen (zoals veiligheid, vervoer). Het mobiliseren van mensen moet bij een pop-up offline/binnen je netwerk plaatsvinden. Je kunt dit ook op een creatieve manier online te doen (met beperkte informatie om uitlekken te voorkomen). Het is belangrijk dat de pop-up wordt gelivestreamd of gefilmd om later te delen met volgers en media, zodat meer mensen het statement te zien krijgen.

Manifestatie
Een manifestatie lijkt op een betoging, met het kleine verschil dat een manifestatie bijna altijd gepaard gaat met een podium, een een draaiboek en een programma. Meestal wordt aan een manifestatie ook een manifest of een eisenpakket verbonden en krijg je makkelijker politici en andere personen van invloed op de been die solidair zijn. Een manifestatie is zelden spontaan en stem je af met de autoriteiten. Wees op tijd bij met de aanmelding als je zeker wilt zijn dat de locatie (bijv. een plein) vrij is en zeker als je gebruik wil maken van versterkt geluid en podium.

Protestmars
Een protestmars is beweeglijk en dus niet statisch. Je kiest meestal een begin en eindpunt. Je beginpunt is waar je podium is opgezet en waar je kort iets deelt (instructies van de organisatie en het oefenen van chants) met de aanwezigen voordat de mars van start gaat. Je beginpunt kan tevens je eindpunt zijn, dus dat je bijvoorbeeld een rondje maakt door de stad/buurt en terugkeert naar het begin/verzamelpunt of je eindigt op een apart eindpunt. Bij het uitstippelen van je route is het belangrijk dat je mars zoveel mogelijk gezien en gehoord wordt. Zorg dus voor attributen/geluid om veel lawaai mee te maken en kies een route langs plekken waar veel mensen aanwezig zijn of langs woonwijken/straten. Zorg ervoor dat je flyers/pamfletten (met de belangrijkste kernpunten/boodschap en informatie) bij de hand hebt om aan omstanders/toekijkers uit te delen zodat ze weten waar het over gaat. Vermeld je website en emailadres op de flyers/pamfletten zodat ze later meer informatie kunnen opzoeken.

Een demonstratie en een protestmars kunnen ook worden samengevoegd. Je kan een demonstratie met programma organiseren op een locatie en vervolgens met de aanwezigen een route lopen. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van deze vorm (denk aan het woonprotest, de jaarlijkse ‘Women’s March’ en de landelijke demonstratie ‘Samen Tegen Racisme & Discriminatie’ van stichting 21 maart.) Bij deze manier van demonstreren zul je in overleg moeten treden met de gemeente en andere lokale autoriteiten. Het doel is om samen tot afspraken te komen die ten goede zullen komen van het protest en de veiligheid van de deelnemers en de organisatie. Een combinatie van deze vormen vraagt ook om meer inspanning.

Voor of Tegen
Je kunt ook ergens vóór demonstreren. Je hoeft niet altijd ergens tegen te zijn. Kijk hierbij naar je doelgroep, omgeving, de demonstranten die je op de been wilt krijgen en welke vorm en demonstratie-taal ze zal aanspreken. Je kunt dus protesteren voor een feest voor alle kinderen of tegen zwarte piet.

Het doel van demonstreren
Demonstreren op zichzelf is geen doel. Demonstreren is een middel om aandacht te vragen voor je standpunten en een politiek drukmiddel. Voordat er wordt besloten om te demonstreren zullen we altijd eerst met de betrokken partijen in gesprek treden met als doel tot een oplossing te komen. Echter wanneer verandering op zich laat wachten, maken we gebruik van ons kostbare grondrecht om te demonstreren. 

4. HOE ORGANISEER JE EEN DEMONSTRATIE?

Voor het organiseren van een demonstratie zijn er verschillende stappen die genomen moeten worden. Het is een misverstand dat er een vergunning aangevraagd moet worden voor het houden van demonstraties, betogingen of manifestaties. Wel is het verstandig om een risicovolle demonstratie aan te melden (door middel van kennisgeving) bij de gemeente (burgemeester). Zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de veiligheid van de demonstranten (en te verdedigen tegen agressie en geweld van tegenstanders en vijandig publiek). Daarbij staan de wensen van de organisatie centraal, de gemeente en politie moeten zich inspannen om faciliterend op te treden. Het is zeker geen evenement! Daar gelden weer andere regels voor.

De voorbereiding voor een demonstratie is belangrijk om daarmee het doel, het demonstratierecht én ieders veiligheid te waarborgen. Belangrijk zijn daarbij vooral de gesprekken die moeten worden gevoerd met de veiligheidsdriehoek (politie, burgemeester en het OvJ), de locatie, mobilisatie, communicatie met demonstranten, vervoer en veiligheid. 

Wat regel je vooraf

We zijn blij dat je een demonstratie wil gaan organiseren. Het is zeer belangrijk dat de volgende punten behandeld worden. Het succes van de demonstratie hangt af van de voorbereidingen. 

 1. Alleen of met een groep mensen?

Opkomen voor jezelf of voor anderen is onze burgerplicht. Dit kan je alleen doen of samen met anderen. Het is allereerst heel belangrijk om na te gaan of er acties/groepen zijn waarbij je je kan aansluiten. Is er geen andere groep of actie die zich bezighoud met het onrecht waar jij je tegen wil verzetten, probeer dan zelf verschillende mensen te benaderen om een actie/demonstratie of organisatie op te zetten. De samenwerking met anderen zal niet altijd even soepel verlopen, denk hierbij aan groepsdynamiek, (wit) privilege’s en irritaties. Probeer altijd met geduld en oplossingsgericht je doelen na te streven. Samenwerking betekent ook dat je samen uit conflicten komt. Houd te allen tijde het doel voor ogen. 

Mocht je geen groep kunnen samenstellen en kun je geen andere groepen/organisaties vinden waarbij je kunt aansluiten, dan zijn er ook acties die je alleen kan doen. Denk hierbij aan: het opzetten van een eigen actie, het bijwonen van een demonstratie, een statement maken tijdens een officiële gelegenheid met de minister president, de burgemeester of de koning of andere momenten waar je media/publiek aandacht kan genereren voor het onrecht dat je wilt aankaarten. Je kunt ook online veel betekenen door je uit te spreken, opgedane inzichten en voorvallen te delen of aandacht te vragen voor de issues die je aan het hart gaan of een oproep voor een demonstratie te delen. 

 1. Bepaal je demonstratieplek

Sta er goed bij stil waar je het statement wilt maken en/of het onrecht wil aankaarten (je hebt recht op een plek waar je hoorbaar en zichtbaar bent voor je beoogd publiek). Denk daarbij aan de volgende suggesties:

 • Een publieke plek met veel voorbijgangers, zoals een plein, markt, winkelcentrum.
 • Een symbolische plek, bijvoorbeeld voor of binnen het gemeentehuis, zichtbaar waar het onrecht plaatsvindt of waar mensen zitten die er iets aan kunnen doen.
 • Jouw locatie moet toegankelijk zijn voor bezoekers en (aantrekkelijk voor de) media. Denk aan mensen in een rolstoel en mensen die van ver moeten komen.
 • Om je actie meer zichtbaarheid te geven, kun je ook een mars lopen, bijvoorbeeld vanaf een plein, dwars door de binnenstad, naar het gemeentehuis of naar een symbolische plek.
 1. Vervoer

Nadat je de locatie hebt vastgesteld is het van belang om te kijken naar vervoer. Hoe komen je team en de bezoekers op de locatie? Is het in de buurt van een treinstation? Kunnen ze met de fiets, een auto, ov of is het zo afgelegen van de plek en je doelgroep dat je bussen in moet zetten? Ga dit maar na en mocht je bussen willen inzetten is het raadzaam om contact op te nemen met: https://www.theaterstraat.nl/. Zij hebben KOZP en andere bewegingen de afgelopen jaren bijgestaan met betaalbaar vervoer en door hun ervaring kunnen ze ook met je meedenken. Deze bussen zijn helaas (nog) niet rolstoeltoegankelijk.

 1. Programmering & Draaiboek

Programmering
Neem de volgende suggesties en tips door voor het opstellen van een programma voor je demonstratie:

 • Stel de duur van de actie/demonstratie vast (houdt rekening met een langere duur wanneer je een mars hebt met looproute). Zonder Mars inbegrepen raden we 1,5 uur en maximaal 2 uur aan.
 • De spreektijd van de sprekers is maximaal 5-10 minuten. 
 • Zorg voor variatie in je programma met zang, muziek of een gedicht. Vraag of benader mensen die iets kunnen voordragen dat bij het thema past.
 • Als het past bij de demonstratie kun je ook politici uitnodigen om te spreken. Denk hierbij aan een groot thema, waar zij over hebben getweet of iets in de media over hebben gezegd.
 • Zorg voor een goede host die die interactie opzoekt met het publiek en voor een podium coördinator die het programma kent en de tijd in de gaten houdt. 
 • Nodig ook politici en andere partijen uit die van belang zijn bij de demonstratie (emailadressen van raadsleden kun je meestal vinden op de website van je gemeente, of anders op de website van de lokale afdeling van de partijen). 
 • Voorbeeld van een programma: 14:00: Openingswoord door organisator, 14:05: Spreker 1, 14:10: Spreker 2, 14:15: Spreker 3, 14:20: Stilte + voorwoord (alleen wanneer het van toepassing is), 14:25: Muziek 1, 14:35: Spreker 4, 14:40: Spreker 5, 14:45: Muziek 2 14:50: Spreker van organisatie en 14:55: Slotwoord.

Draaiboek
Zelfs bij een spontane actie is het verstandig om een draaiboek te hebben. In het draaiboek noteer je de tijden en de geplande activiteiten die op de demonstratiedag moeten worden verricht. Het kan simpel of gedetailleerd en stap voor stap uitwerken wie, wat ,wanneer moet doen om het evenement gestroomlijnd te laten verlopen. 

Neem in je draaiboek het volgende op: 

 • Gebruik het programma dat je hebt opgesteld als rode draad in je draaiboek en werk op basis hiervan.
 • Vermeld per onderdeel wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo weet iedereen wat zijn taak is. 
 • Neem een algemeen deel op in het draaiboek met contactgegevens van de organisatie en belangrijke gegevens. 
 • Neem ook de contactgegevens van betrokken partijen, leveranciers en andere relevante (hulp)organisaties op in je draaiboek. Zo heb je alles bij elkaar en kun je iedereen makkelijk bereiken.
 • Besteed aandacht aan de veiligheid in je draaiboek (bijv. inzet beveiligers, sfeerbeheerders, spotters etc).
 1. Juridische hulp

Weet je als organisator van een demonstratie dat het risico op arrestatie groot is, benader dan een eigen advocaat en vraag die vooraf om advies. Zorg ook dat de advocaat op de dag van je actie beschikbaar is. Zo kun je indien nodig advies vragen of juridische hulp inschakelen. Voor meer informatie, zie ‘Juridische vragen’.

 1. Melding (kennisgeving)

Er is geen vergunning nodig om een protest te organiseren, je hoeft geen toestemming te vragen om te protesteren. Je kunt ervoor kiezen om de demonstratie aan te melden bij de gemeente of om je demonstratierecht op te eisen en geen melding te doen. Volgens internationale en nationale regels is het ontbreken van een kennisgeving op zichzelf geen reden voor een verbod of andere beperkende maatregelen. De politie moet betogers ook beschermen wanneer er geen melding is gedaan. Het betekent in praktijk wel dat je rekening moet houden met tegenwerkingen door de autoriteiten. Organiseer je een protest waar je de autoriteiten nodig hebt voor de veiligheid en ondersteuning (bijvoorbeeld bescherming tegen agressie en geweld van anderen), is het raadzaam om vooraf melding te maken bij de burgemeester (kennisgeving), zodat de politie in staat is om zich daarop voor te bereiden. 

Stappenplan melding

 1. Zoek op de website van de gemeente (of vraag zelf even na bij de gemeente) hoe en waar je de demonstratie kan aanmelden. Meestal kan dit via de website van de gemeente onder het kopje “aanmelden betoging, protest of demonstratie”. 
 2. In elke gemeente is er een Algemene Politie Verordening (APV) waar vaak aanvullende regels zijn te vinden omtrent het organiseren van een protest. Je vindt er regels over hoe lang van te voren je een demonstratie kenbaar moet maken, wat toe is gestaan en wat niet, over versterkt geluid en het meenemen van verschillende items.
 3. Kies wie de contactpersoon en dus de aanmelder van de demonstratie wordt.
 4. Doe de aanmelding van je demonstratie zo snel mogelijk, voordat de beoogde locatie wordt geclaimd door andere demonstraties of evenementen. Probeer je melding uiterlijk 72 uur van tevoren te doen.
 1. Oproeptekst & Persbericht

Uitnodiging
Stel een oproeptekst als uitnodiging voor de demonstratie op gericht aan slachtoffers, vrienden, activisten, bondgenoten, lokale (politieke) organisaties etc. De e-mailadressen van raadsleden en politici vind je op de website van de gemeente of op tweedekamer.nl. Zorg ervoor dat je de volgende vragen beantwoord in je oproep/uitnodiging: 

 • Wat organiseer je, wie organiseert het, welke locatie, welke dag en hoe laat?
 • Wat en wie wil je bereiken met de actie? Op wie doe je een beroep om aanwezig te zijn? Roep mensen ook op om anderen mee te nemen en de uitnodiging te delen. 
 • Wat zijn je eisen en randvoorwaarden? (Bijvoorbeeld: wil je dat een intochtcomite ergens mee stopt of dat de overheid in actie komt? Wil je dat gemeentelijk/landelijk beleid gaat veranderen?) Probeer dit goed te omschrijven. 
 • Aan welk groter doel gaat je actie bijdragen? (Bijvoorbeeld: deze actie zal bijdragen aan het tegengaan van racisme en discriminatie).
 • Je bent waarschijnlijk ergens tegen maar waar ben je precies voor? (Bijvoorbeeld: wij zijn voor een feest voor alle kinderen, dat niemand discrimineert en waarvoor niemand zich hoeft te schamen.)

Wanneer je een melding maakt van je demonstratie bij de gemeente, heb je pas zekerheid na goedkeuring van de gemeente. We raden je echter aan om zoveel mogelijk je eigen plan te trekken en niet te wachten op de gemeente/politie. Je kunt bijvoorbeeld voor het gesprek met je gemeente je oproeptekst/uitnodigingstekst alvast publiceren. Door je event alvast aan te kondigen kun je er ook voor zorgen dat de urgentie bij de gemeente/politie ook gaat leven en dit geeft je meer onderhandelingsruimte. Het komt namelijk vaak voor dat zij pas last minute reageren, vooral bij KOZP-protesten. Als je hierop wacht ben je te laat met het uitnodigen van mensen, tenzij de urgentie echt groot is en het protest enkele dagen na de gebeurtenis waar je actie tegen voert plaatsvindt. In dat geval heb je zelf ook pas last minute een melding kunnen maken. 

Persbericht
Stel ruim van te voren of zo snel als mogelijk een persbericht op. Met een persbericht breng je de media op de hoogte van de actie/het protest. Je wilt helder en bondig je standpunt over brengen op een manier die lastig te verdraaien is door de lezer en media die dit eventueel publiceren. Het persbericht verstuur je via een e-mailbericht aan de media.

Voor je een persbericht schrijft is het handig om een perslijst samen te stellen. Het samenstellen van een perslijst gebeurt op basis van e-mail adressen (en mogelijk telefoonnummers) van journalisten, redacties en mogelijk andere partijen waarvan het belangrijk zijn dat ze op de hoogte worden gehouden. Dit is altijd even zoeken. Deze lijst zal ook steeds bijgeschaafd moeten worden. 

Zelf online zoeken naar journalisten en redacties geeft je de meeste controle over wie er over je activiteit gaat schrijven. Daarmee hou je ook de meeste controle over de output van je berichtgeving en bouw je mogelijk een constructieve en langdurige relatie op met de lokale media. Als je alle e-mail adressen bij elkaar verzamelt hebt zet je deze samen in 1 lijst op je e-mail account. Deze e-mailadressen zet je bij het versturen van je persbericht in de BCC terwijl je de mail richt aan jezelf (e-mailadres van de organisatie).

 1. Gemeente & de politie

Na de melding neemt de gemeente meestal contact met je op voor overleg over je demonstratie. Vooraf overleg om afspraken met de gemeente en de politie te maken is heel normaal. Je kunt ook naar de betreffende afdeling van de gemeente bellen om te vragen of het formulier ontvangen is en in behandeling is genomen, en zo ja, door wie of wanneer je een reactie mag verwachten. Tijdens het overleg worden zaken afgestemd zoals een route, podium, geluid, verkeersmaatregelen, stroom, maatregelen die de organisatie kan nemen om te voorkomen dat het uit de hand loopt en contacten over en weer. De gemeente kan ook proactief contact (zonder melding) met je opnemen na de publiceren/uitlekken van het protest, bijvoorbeeld op social media. 

Tijdens het overleg kan het gebeuren dat er geprobeerd wordt om je te intimideren/je beperkingen op te leggen die te ver gaan. Denk hierbij aan: het afraden je protest te organiseren, bemoeienis met de inhoud of zelfs het wegzetten van je demonstratie op een plek die het protest onzichtbaar maakt en worden ingesloten tussen hekken. Het is allemaal gebeurd. Ons advies: laat je niet bang maken, ken je rechten en zoek een creatieve manier om toch je stem te laten horen. 

Tips voor het gesprek bij de gemeente/politie:

 • Bedenk wie er naar het overleg gaan (wij raden aan om met 2 personen aanwezig te zijn). Maak duidelijk met wie (de uitgekozen contactpersoon) contact gezocht kan worden. En houd je als groep hieraan om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. 
 • Gemeenten en politie hebben de neiging om elke demonstratie als een veiligheidsrisico te zien en allerlei beperkingen op te leggen. Wees je hiervan bewust en kom op voor je rechten, herinner ze eraan dat ze vooral een faciliterende rol hebben en het demonstratierecht moeten respecteren (niet alleen door de veiligheidsbril kijken). Maak ook een afweging tussen het doel van je demonstratie en hoe hard je op je strepen wilt staan voor het recht op demonstreren.
 • Een gesprek met de gemeente/politie is vaak een onderhandeling. Bedenk als groep wat je uit die onderhandeling wilt halen, en wat je bereid bent weg te geven.
 • Kies voor jezelf drie toplocaties waar je je protest wilt laten plaatsvinden. Zorg ervoor dat de derde locatie jouw voorkeur locatie is en de eerste twee locaties vanuit de organisatie wenselijk zijn maar misschien onrealistisch vanuit de gemeente. Hierdoor kunnen ze twee locaties afkeuren en is het mogelijk om tot een compromis te komen (anders kan het argument zijn dat je niet meebeweegt). 
 • Bekijk de locatie(s) die je uitkiest/voorlegt eerst goed. 
 • Zeg niets toe tijdens het gesprek maar geef aan dat je dit intern zal overleggen! Zelfs als je zeker weet dat het de juiste afspraken zijn. Neem de tijd om te reflecteren en een dubbel check te doen of alles is meegenomen in de afspraken (bijvoorbeeld met je team/advocaat/achterban). 
 • Maak notulen van het gesprek en stuur deze naar de contactpersoon bij de gemeente ter bevestiging van wat er is besproken. Je kunt het gesprek ook opnemen om dit later uit te werken in je notulen;
 • In het gesprek spreek je namens de organisatie of initiatiefnemers van de actie/het protest, je spreekt dus niet vanuit jezelf. 
 • Laat je niet intimideren of onder druk zetten, het is je grondrecht om te protesteren. Voorbeelden hiervan zijn: ‘er zijn dreigementen, we kunnen je anders niet beschermen’, ‘we doen het voor jou’, ‘we moeten het nu of binnen enkele uren van je weten’, ‘dit is ook een goede plek’.
 • Eis een plek waar je hoorbaar en zichtbaar bent voor je beoogd publiek en je doelgroep. Dit is een vereiste op basis van internationale en nationale uitspraken.
 • Wanneer je een besluit op kennisgeving ontvangt waarbij er bepaalde regels of beperkingen zijn opgelegd en/of je het gevoel hebt dat je demonstratierecht wordt geschonden/onevenredig wordt ingeperkt raden we je aan om dit door te nemen met je advocaat, belangenorganisaties en/of ervaren activistengroepen. 

Wat is er nodig op locatie/de dag van de demonstratie 

 1. Materiaal

Wat voor materiaal heb je nodig op de dag zelf om je demonstratie een succes te maken?

 • Als je veel mensen verwacht is het handig om gebruik te maken van een podium of een verhoging. 
 • Maak een afweging of je geluidsversterkende apparatuur nodig hebt (+ stroom) of dat een megafoon volstaat. 
 • Hesjes (wanneer je gebruik maak van sfeerbeheerders/ordedienst).
 • Protestborden/spandoeken.
 1. Contactpersoon politie / gemeente

Zorg dat op de dag van de demonstratie helder is wie de contactpersoon van de organisatie is naar de politie en gemeente toe (die waar nodig overlegt met de politie, de politie gerust stelt of de tijd rekt wanneer de demonstratie iets uitloopt). Dit is een andere persoon dan je mediawoordvoerder en bij voorkeur iemand met wat kennis van het demonstratierecht en dit kan verdedigen tegenover de autoriteiten. Er er altijd minimaal 1 contactpersoon van de politie aanwezig. Het kan zijn dat dit andere personen zijn dan waar vooraf contact mee is geweest. Zorg dat je over de juiste gegevens van de contactpersoon beschikt. Deze persoon is niet je bondgenoot (ook al kunnen ze zich zo voordoen), deze persoon voert enkel de eigen werkzaamheden uit en zal altijd de ontvangen orders uitoefenen. Leg zo veel mogelijk vast wat deze persoon (toe)zegt met betrekking tot de demonstratie. 

 1. Communicatie 

In overleg met je team stel je een communicatieplan op en verdeel je onderling de rollen en verantwoordelijkheden. Stel heldere regels op. Hierbij suggesties m.b.t. waar je op moet letten:

 • Bespreek met elkaar wat vooraf, tijdens en na de demonstratie moet gebeuren. 
 • Draag zorg voor heldere informatie en een duidelijk handelingsperspectief voor alle betrokkenen. 
 • Stem met elkaar af wie de email inbox en berichten in de gaten houdt en beantwoord. 
 • Maak iemand verantwoordelijk voor de sprekers, een persoon die zorg draagt dat de sprekers geïnformeerd zijn, op tijd zijn en zich houden aan hun spreektijd.
 • Stem met elkaar af wie de woordvoerder wordt en de contactpersoon van de politie. De contactpersoon van de politie kan iemand zijn die op de kennisgeving vermeld staat of iemand anders.
 • Stem met elkaar af wie de mediawoordvoerder wordt. 
 • Bespreek met elkaar welke afspraken/regels publiekelijk worden gedeeld. Bijvoorbeeld wanneer de politie beperkingen oplegt of wanneer er veranderingen plaatsvinden. 
 • Zorg ervoor dat bezoekers en passanten geïnformeerd worden over de demonstratie. Maak een flyer voor omstanders met een korte uitleg en boodschap.
 • Bespreek welke risico’s er bestaan en hoe je de groep het beste kunt beschermen. 
 • Bespreek met elkaar wat je doet bij racistische en gewelddadige opmerkingen/uitingen van omstanders? 
 • Stem met elkaar af wie de sociale media beheert tijdens de actie? (Twitter (draadje), Instagram (stories), Facebook, Website (persbericht) etc.) 
 1. Media

Het te woord staan van de pers via de telefoon en voor de camera vraag om specifieke skills. Daarom helpen we je graag op weg om zo beslagen mogelijk ten ijs te komen. Of je verhaal wel of niet goed naar voren komt is van veel verschillende factoren afhankelijk. Een goede voorbereiding helpt je om de risico’s van een minder goed persmoment te reduceren, maar dit is nooit een gegeven. Het geven van een interview, verklaring of statement is altijd een risico. Je weet nooit wat er uiteindelijk wordt gebruikt door de redactie en welke quotes er worden uitgelicht. 

Tips:

 • Vraag altijd aan de journalist of persoon die je opbelt of die jouw interviewt, welke media diegene vertegenwoordigd/ voor welk medium degene werkt (noteer naam en telefoonnummer). 
 • Je hoeft nog niet meteen te antwoorden. Als je tijd nodig hebt om je voor te bereiden, zeg dan gewoon dat het nu niet uitkomt, maar op welk tijdstip het wel kan.
 • Is het radio of televisie? Vraag dan ook wanneer dat zou worden uitgezonden, hoe lang het item duurt (of jij mag spreken als er meer mensen worden geïnterviewd), of het live is en wanneer de journalist uiterlijk wil weten of je beschikbaar bent. Je moet immers nog even in je agenda kijken of afstemmen met het thuisfront. 
 • Gebruik niet meer dan 3 kernboodschappen, herhaal ze waar mogelijk om je boodschap te benadrukken;
 • Benadruk je kernboodschap met zinnetjes als ‘Het belangrijkste is’, ‘Wat ik wil benadrukken’ of ‘het is echt van belang dat’, ‘Waar ik vooral aandacht voor vraag’, ‘Wat ik wil zeggen is dat’;
 • Houd je antwoorden kort, verlies jezelf niet in hele verhalen, voor je het weet ben je van je kernboodschap af of is je spreektijd om;
 • Als je het antwoord niet weet, wees dan eerlijk en zeg wat je wel weet.
 • Laat je niet uitlokken, maak je punt en houd dat kort en krachtig. 
 • Voor een schriftelijk interview (bv. in de krant): geef aan dat je eerst akkoord wil geven voor publicatie. Maak deze afspraak schriftelijk via de app of e-mail. 
 1. Veiligheidsmaatregelen

Selfcare voor de demonstratie
Als organisatie heb je de plicht om zoveel mogelijk zorg te dragen voor de veiligheid van de de actievoerders. Ook al kun je niet alle scenario’s voorzien, je moet als organisatie je uiterste best doen om het protest zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het kan een goed idee zijn om een risicoanalyse te maken. 

 • Indien mogelijk, zorg voor een ‘Support team’ voor de deelnemers en mogelijke after care. Een Support team kan bijvoorbeeld een workshop of bijeenkomst organiseren over de veiligheid en mogelijke risico’s tijdens het protest en de aftercare na het protest. Onder de deelnemers kun je vrijwilligers vragen om hierbij te helpen. Bespreek met de deelnemers hoe je selfcare en zorg voor elkaar vormgeeft in de groep.
 • Ga na wat nodig is voor een veilige setting in de groep en tijdens de actie voor zwarte mensen en mensen van kleur. 
 • Zorg ervoor dat de acties geen negatieve gevolgen hebben voor de gemeenschap voor wie de actie/strijd is bedoeld. 
 • Als organisatie is het van belang dat je je verantwoordelijk voelt dat alle deelnemers/demonstranten veilig thuis komen. 

Online
Vandaag de dag is on- en offline veiligheid als activist enorm belangrijk. Door het tijdperk van mobiele telefoons, internet en social media zijn we kwetsbaar geworden. Regelmatig zijn activisten het doelwit van doxing (het online verspreiden van gevoelige persoonsgegevens met het doel te intimideren) omdat je op het internet heel gemakkelijk informatie kunt achterhalen én delen. Wees dus bewust van wat je over jezelf en je mede-activisten deelt. Indien je fotos maakt en deze wilt delen, vraag dan altijd eerst toestemming aan de personen die op de foto staan. Ook kan het verstandig zijn je social media profielen af te schermen voor het publiek, zo kun je zorgen dat privé informatie en fotos niet zichtbaar zijn.

Backoffice
Om de veiligheid van de organisatie en de demonstranten te waarborgen tijdens acties is er altijd een groep die vanaf afstand de actie monitort. Zij staan in contact met de organisatie op locatie en kunnen ook via de livestream meekijken. Indien er iets voorvalt kunnen zij juridische hulp inschakelen. 

Buddysysteem
Voor de veiligheid van deelnemers tijdens de actie/het protest is het aan te raden om een buddysysteem op te zetten of tijdens de actie een buddy uit te kiezen. Buddies bestaan uit een tweetal dat elkaar in de gaten houdt. Zo ontstaat er een systeem waarbij er op iedereen wordt gelet en niemand vergeten wordt. Dit is vooral van belang waarbij er chaos ontstaat en wanneer bijvoorbeeld de demonstratie vroegtijdig wordt afgebroken of indien er gedreigd wordt met geweld of geweld wordt gebruikt en er paniek ontstaat. Als organisatie kun je tijdens de busrit, of de briefing voorafgaand aan de actie/het protest iedereen oproepen om een buddy te zoeken. 

Sfeerbeheer
Tijdens grotere acties of risicovolle acties is het raadzaam en verstandig om een sfeerbeheer team, ook bekend als ordedienst, in te zetten. Dit is een vrijwilligersteam dat bij de organisatie hoort met de speciale taak er voor te zorgen dat een demonstratie of manifestatie verloopt zoals de organisatie het wil zien. Vaak zijn sfeerbeheerders herkenbaar aan opvallend gekleurde hesjes of iets simpels als een armband. Zij zijn er om de organisatie en deelnemers te ondersteunen en leggen zeker geen verantwoording af aan de politie, de gemeente, handhaving etc. Sfeerbeheer treedt waar mogelijk de-escalerend op, zorgt voor het volgen van bijvoorbeeld Covid-richtlijnen, helpt deelnemers en houdt overzicht over het aantal deelnemers. De teamleden staan in direct contact de politiewoordvoerder, mediawoordvoerder, (mogelijk EHBO) en de rest van de organisatie.

Arrestantengroep (AG)
Bij een demonstratie met een hoog risicoprofiel (niet aangemeld, grote kans op tegendemonstratie of politiegeweld) is de kans op arrestaties groot. De arrestantengroep levert praktische ondersteuning bij acties voor personen die gearresteerd worden. Wat de arrestantengroep precies doen hangt af van de soort actie. Zo kunnen ze een contactpersoon zijn voor de advocaat en vrienden/familie van arrestanten. Maar ze zorgen ook voor praktische ondersteuning van arrestanten zoals bijvoorbeeld zorgen dat er medicatie naar het bureau wordt gebracht in geval van arrestatie. Tijdens de demonstratie kunnen deelnemers de AG bellen als ze zien dat er iemand gearresteerd wordt. Zo kan de AG een overzicht bijhouden van hoeveel arrestanten er zijn.

5. TIJDENS DE DEMONSTRATIE

Licht je omgeving in
Laat gezinsleden, huisgenoten, partner of een kameraad weten dat je een demonstratie gaat bijwonen. Je kunt afspreken dat je hen informeert als de demonstratie is afgelopen. Maar je kan ook afstemmen wat ze moeten doen of wie ze moeten bellen indien ze niets van je horen. 

Kom uitgerust
Zorg dat je de avond voor de demonstratie rust neemt. Als je moe bent heb je minder concentratie wat er voor zou kunnen zorgen dat het lastiger is om te gaan met de spanning die een demonstratie met zich kan meebrengen.

Kleding
Kleed je conform de weersverwachting. Indien het koud wordt draag dan kleding in laagjes om je warm te houden. Vaak sta je bij een demonstratie lang stil waardoor je het sneller koud krijgt.
Een regenjas, paraplu en/of een cape kan handig zijn als je verwacht dat het gaat regenen. Laat waardevolle dingen thuis.

Foto’s en Video’s
Volgens veel witte geschiedschrijvers en mensen in de media zijn wij de eersten die protesteerden tegen zwarte piet-racisme. Heel veel kennis die we nu hebben over zwarte piet was afwezig voordat wij met onze campagne begonnen in 2011. Door de beweging, onderzoek van nazaten en initiatieven zoals The Black Archives zijn er de afgelopen jaren veel archiefstukken en geschiedschrijvingen naar boven gekomen. In de toekomst willen wij voorkomen dat het moeilijk wordt gemaakt voor de volgende generatie om kennis te vergaren over de strijd die we vandaag de dag voeren met zijn allen. 

Daarom willen wij met klem benadrukken om zoveel mogelijk op te slaan, te archiveren en vast te leggen voor verdere verspreiding en om aandacht te genereren voor je campagne/demonstratie.

Livestream
Het streamen van een demonstratie of protest draagt bij aan de volgende drie punten:

 • veiligheid;
 • verspreiden van je boodschap;
 • toegankelijk maken van het protest voor personen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. 
 • Zorg dat je er bewust van bent dat iedereen je hoort op een livestream. Dus gevoelige informatie mbt veiligheid kan ook door vijandig publiek gehoord worden. Voer dus geen onderlinge gesprekken tijdens de livestream. 

6. NA DE DEMONSTRATIE

Het is belangrijk om te debriefen meteen na de actie. Ook al is het maar voor eventjes. Zo kan je de dag goed afsluiten met elkaar. Dit kan wanneer de demonstranten weg zijn ergens in de buurt van het podium of bij bijvoorbeeld in een cafe/koffietent in de buurt, nadat de materialen zijn opgeruimd en schoon is gemaakt. Tijdens het debriefen bespreek je wat er goed ging en wat er beter kan de volgende keer. Als het een heftige demonstratie was kan je vragen of het goed gaat met iedereen en of mensen hulp nodig hebben. Voordat je uit elkaar gaat bedank je je team. Zorg op een later moment (een paar dagen later) voor een uitgebreide evaluatie met je team. 

Vertrek nooit alleen na risicovolle demonstraties, maar beweeg in kleine groepen. Zorg dat  demomateriaal niet te zichtbaar is. Indien je wel alleen moet reizen, spreek dan met je buddy af hoe jullie elkaar op de hoogte kunnen stellen als jullie thuis zijn aangekomen en/of onderweg onveilig voelen. 

Selfcare na de demonstratie 

Wij geven praktische tips en geven tips om de deelnemers van de actie/het protest te ondersteunen. 

Hoe ondersteun je de deelnemers?

 • Indien er een ‘support team’ is opgericht, herinner de deelnemers dan dat ze contact kunnen opnemen met dit team of de organisatie. 
 • Vorm een buddysysteem (ook ná de gebeurtenissen) en check regelmatig hoe het met iedereen gaat.
 • Wanneer mensen de behoefte hebben om te praten over wat er gebeurd is, is het beter om dit in een één-op-één gesprek te doen in een veilige setting.
 • Wacht niet tot iemand om hulp vraagt. Wees er voor die persoon, ook als deze zich isoleert, maar zonder opdringerig of betuttelend te zijn.
 • Forceer iemand niet om te praten over de ervaring als iemand dat niet wil of kan.
 • Gebrek aan ondersteuning kan de situatie erger maken – dit wordt een secundair trauma genoemd en moet echt serieus genomen worden.
 • Irreëel gedrag, ondankbaarheid, afstandelijkheid en uitbarstingen zijn allemaal mogelijke reacties. Neem het niet persoonlijk op en blijf ondersteunen.
 • Iemands reacties of emoties niet serieus nemen helpt niet en zal alleen maar afstand creëren.
 • Probeer zoveel mogelijk om een juridisch gevolg te geven aan klachten van deelnemers. Doe als groep/organisatie aangifte in geval van bijvoorbeeld politiegeweld, geweld van tegenstanders of vijandig publiek of discriminatie/racisme. Mocht je geen ervaring hebben in het doen van een aangifte of advocaat paraat hebben vraag dan eerst juridisch advies bij een juridisch loket, Amnesty of benader andere actiegroepen voor tips.

7. JURIDISCHE VRAGEN

Wat moet je doen als je ziet dat iemand wordt aangehouden?
De arrestantengroep (AG) is tijdens de actie paraat om arrestanten bij te staan. Als je een arrestatie ziet, laat dit dan meteen aan iemand van de AG weten.

Wat moet te doen als je wordt aangehouden?
Als verdachte heb je het recht om je advocaat te spreken vóór de politie je gaat verhoren. Je hebt ook recht op de aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor. Je mag altijd vragen om contact met je advocaat, ook als je niet verhoord wordt. Neem alleen genoegen met de advocaat die door de organisatie is geregeld of een advocaat die jou bekend is.

Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook. Verklaar niets over jezelf of anderen tijdens het politieverhoor of tijdens andere momenten. Beroep je op je zwijgrecht en overleg met je advocaat. Onderteken niets zonder overleg met de gekozen advocaat (geen strafbeschikking of transactie).

Hoe lang kan je worden vastgehouden?

Na arrestatie mag de politie iemand maximaal 9 uur vasthouden voor onderzoek. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie je dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. Voor bepaalde verdenkingen mag je langer worden vastgehouden. De (hulp)officier van justitie komt je dan vertellen dat je in verzekering wordt gesteld. Dan kan je maximaal 90 uur (3 dagen en 18 uur) op het bureau worden vastgehouden.

8. Q&A CAMPAGNE

Hoe word KOZP gefinancierd?
De activiteiten van KOZP en onze andere activiteiten tegen zwarte piet worden gefinancierd door donaties van individuen. Enkele keren hebben we fondsengeld mogen ontvangen. Het gaat om de fondsen Guerilla Foundation (Training KOZP) en VSBFonds (Feest voor alle Kinderen).

Waarom is Zwarte Piet racisme?
Helaas komt racisme in Nederland nog steeds voor. Racisme is meer dan alleen zichtbaar verbaal of fysiek geweld. Het is niet alleen een verzameling individuele incidenten, maar ook iets dat in de samenleving geworteld is en dat we (vaak onbewust) accepteren en waar we aan deelnemen. zwarte piet is hier een voorbeeld van.

Zwarte Piet is een figuur gebaseerd op de stereotyperende weergave van zwarte mensen in de 19de eeuw. Zijn verschijning refereert direct aan de Nederlandse geschiedenis van kolonialisme en slavernij. Ondanks de vele verhalen die er bestaan over de oorsprong van Zwarte Piet is dit de enige plausibele verklaring voor zijn tegenwoordige uiterlijk. De meeste Nederlanders en Belgen zijn opgegroeid met Zwarte Piet en hebben hier fijne herinneringen aan. Omdat daarnaast de geschiedenis van kolonialisme en slavernij op onze scholen onvoldoende behandeld wordt, is het niet verwonderlijk dat mensen het racistische karakter van Zwarte Piet’s uiterlijk niet erkennen.

Waarom deze campagne?
Wij geloven dat het tijd is om afscheid te nemen van de racistische stereotypering die Zwarte Piet heet. Het is tijd dat het Sinterklaasfeest een vrolijk feest wordt voor iedereen. We zijn vastberaden om van ‘Zwarte Piet’ gewoon ‘Piet’ te maken, een figuur zonder raciale bijsmaak, en onze kinderen een traditie mee te geven die de tand des tijds kan doorstaan. Tot aan de 19de eeuw werd Sinterklaas eeuwenlang gevierd zonder Zwarte Piet, dus we weten dat dit mogelijk is.

Wanneer begon het protest tegen zwarte piet?
Protest tegen zwarte piet was er al in jaren ‘40 en groeide gestaag in de jaren ‘60 en ’70, vooral ten tijde van de Surinaamse onafhankelijkheid en de komst van veel mensen uit deze voormalige kolonie naar Nederland. Vanaf dat moment is er terugkerend protest tegen de figuur geweest, maar nog niet op grote schaal. Door het internet en de aandacht in de media, is het protest nu zichtbaarder en worden steeds meer mensen zich bewust van de racistische kanten van Zwarte Piet.

De Zwarte Piet is Racisme-campagne begon op 1 juli 2011 en kreeg veel aandacht na de arrestatie van twee van de oprichters, Kno’Ledge Cesare (Jerry Afriyie) en Quinsy Gario, omdat zij een t-shirt met de leus ‘Zwarte Piet is Racisme’ droegen bij de nationale intocht van Sinterklaas in november van dat jaar.Milieudefensie Toolkit
https://www.activisthandbook.org/en/organising/protest
https://www.migreat.org/doc/DemonstratieToolkitWIJMAKENPLEK_889448209.pdf