KOZP Principes voor vreedzaam protest

Principes / Community Code

KOZP heeft een aantal kernwaarden en principes. Met deze kernwaarden en principes willen wij onze strijd constructief, duurzaam en verantwoord voortzetten. Samen met jou!

1. Emancipatie van de Zwarte gemeenschap
Zwarte Piet is een erfenis van het Nederlandse slavernij en koloniaal verleden. Het is een negatieve karikatuur van zwarte mensen die afstamt van de racistische ideologie en beeldvorming die gebruikt werden om slavernij en kolonialisme te legitimeren. De strijd tegen zwarte piet is dan ook een vorm van emancipatie en onderdeel van het proces van de dekolonisatie van de geest voor de zwarte gemeenschap. Zwarte Piet is een vorm van symbolisch geweld en daarnaast een symbool van institutioneel racisme dat zwarte mensen en andere mensen van kleur marginaliseert in verschillende maatschappelijke domeinen zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, de politie etc.

Zwarte piet als onderdeel van de traditie wordt voornamelijk door witte Nederlanders in stand wordt gehouden. Daarom is het van belang dat met name witte mensen, en andere mensen van kleur, als bondgenoten deelnemen aan de strijd tegen zwarte piet.

2. Waardigheid
Waardigheid staat centraal in de onderlinge omgang: het systeem van racisme was en is erop gericht om ons te dehumaniseren en onze (mens)waardigheid aan te tasten. Er moet ruimte zijn voor interne kritiek maar we moeten te allen tijde onze waardigheid in stand houden.

3. Transparantie
Het is belangrijk dat er binnen de community duidelijk, open en transparant wordt gecommuniceerd over onze gezamenlijke doelstellingen. Met name als er wordt onderhandelt met politici, instanties en instituten.

4. Vreedzaam
Een vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie kunnen leiden. Wij vragen iedereen om naar een protest te komen of dit te organiseren met een vreedzaam hart. Houd het constructief en kijk uit met provocerende uitspraken die het gezamenlijke doel kunnen schaden.

5. Communicatie Pers
Wij willen graag een ieder adviseren om alle verzoeken vanuit media door te verwijzen naar de woordvoerders van KOZP of de aangewezen woordvoerder tijdens een actie/demonstratie. Wij willen een centrale en feitelijke boodschap communiceren naar de media, dit om media framing te voorkomen. Helaas hebben we moeten constateren dat veel media, bij uitstek de Telegraaf, niet zorgvuldig te werk gaat en de grenzen van journalistieke ethiek structureel overschrijden. Mocht je toch in gesprek raken met een journalist over een actie, wees dan voorzichtig met en alert op wat je communiceert. Wanneer je een actie opzet kies je een eigen woordvoerder die communiceert over de actie en niet over de beweging.

6. Communicatie Social Media
Wij zijn kritisch over wat we online plaatsen: hoe willen we onszelf presenteren? Kan dit bijvoorbeeld gemanipuleerd worden en gebruikt worden om ons te criminaliseren? Meningsverschillen kunnen snel escaleren op social media, neem onderling eerst persoonlijk contact op. Onderling kunnen we discussiëren op de inhoud en argumenten, naar buiten toe moeten we een eenheid vormen. Anders werken we onze tegenstanders in de hand.

7. Tegenstanders
KOZP wil met de demonstraties en acties institutioneel racisme in Nederland blootleggen en bestrijden, met name de racistische karikatuur zwarte piet, de meest zichtbare vorm hiervan. Mensen die pro-Zwarte Piet zijn (lees pro-racisme) en anderen die het doel, of de boodschap van ons vreedzame protest willen verstoren, worden dringend verzocht om onze vrijheid van meningsuiting te respecteren. Wij zullen nooit gebukt gaan onder intimidatie, dreigementen of geweld.

8. Veiligheid
Voor KOZP is het van essentieel belang dat alle activisten en betrokkenen zich welkom en veilig voelen tijdens de acties en andere activiteiten. Wij tolereren geen (anti-zwart) racisme, discriminatie, moslimhaat, validisme, antisemitisme, seksisme en discriminatie van lhbtiq+’ers en ieder andere vorm van haat, xenofobie en uitsluiting. Er wordt adequaat opgetreden tegen mensen die zich hier schuldig aan maken.

9. Eenheid in verscheidenheid
KOZP waarborgt diverse talenten, deskundigen, achtergronden, karakters en culturen en verschillende niveaus van kennis. De onderlinge verschillen en aanwezige diversiteit zijn juist onze kracht en zorgen voor de beste bijdragen aan de doelstellingen. We zijn allemaal beïnvloed door het systeem van racisme en witte suprematie. Dekolonisatie van onze geest en samenleving is een proces waar we doorheen moeten gaan. Dat houdt in dat mensen binnen de beweging fouten zullen maken in hun taalgebruik, in hun acties of op andere manieren. Wij eisen van iedereen om zoveel mogelijk weg te blijven van dezelfde onderdrukkende mechanismen waar we tegen vechten. Dit vraagt om specifieke sensitiviteit en nieuwsgierigheid om te blijven leren en groeien. Om te groeien moet er ruimte zijn om van elkaar te leren, op een constructieve manier kritiek te uiten en elkaar op fouten te wijzen:

  • Er is geen perfecte manier om kritiek te geven én iedereen uit zich op verschillende manieren. We moeten er echter voor waken dat we elkaar niet direct (in het publiek of op social media) aanvallen voor (kleine) fouten. Dit noemen we calling out. Dit is een manier van kritiek uiten waarbij we niet als doel hebben om een persoon iets te laten leren maar om ze te straffen, te beschamen, aan te vallen en/of te isoleren. Calling out kan ertoe leiden dat mensen zich terugtrekken zonder dat ze iets nieuws leren en kan tot onnodige verdeling en conflicten binnen een beweging leiden.
  • Calling in is een manier van kritiek uiten waarin je als doel hebt een persoon met empathie en compassie op een fout te wijzen. De kritiek kan direct en fel zijn maar is gericht op de inhoud en argumenten en niet op de persoon. Dit betekent niet dat we mogen “tone policen” waarbij we elkaar op de toon wijzen en geen emoties, zoals woede of frustratie mogen tonen.
  • Hoe gaan we om met kritiek? Racisme en privileges zijn complexe systemen die ons allemaal hebben beïnvloed. Het raakt onze identiteit, normen en waarden, kritiek kan daardoor persoonlijk overkomen. De sleutel is om kritiek niet persoonlijk op te vatten, te reflecteren op de kritiek die je ontvangt, jezelf te onderwijzen en er vervolgens iets mee te doen.

10. Samenwerking
KOZP werkt in opdracht van zichzelf (onafhankelijk) in eigen tempo en laat zich niet door derden sturen. We staan open voor samenwerking met iedereen: organisaties, de politiek, bedrijven, instellingen etc. zolang deze samenwerking gelijkwaardig plaatsvindt en dit het doel van KOZP niet in de weg staat. Overeenkomsten met een derde die KOZP aangaat zijn transparant, controleerbaar en worden gesloten met inachtneming van het hele kernteam.

11. Solidariteit
Deel en vergroot de acties van andere activisten en bewegingen, zelfs als je er niet persoonlijk aan kunt deelnemen. Weet dat wij te allen tijde onderdeel uitmaken van een grotere inspanning om de wereld leefbaar te maken voor allen (mens, dier en klimaat) op aarde. Het is van belang dat we allemaal ons deel doen maar daarnaast ook zo veel mogelijk ondersteuning bieden aan anderen die ook met een onderdeel van de strijd bezig zijn. Wees een versterkende stem en verminder de last van gemarginaliseerde gemeenschappen door structureel gebruik te maken van je stem, je privilege, tijd, kennis, ervaring en beschikbare middelen. Denk aan het openstellen van je platform of het delen van good practices, tips etc. Het is tevens belangrijk om jezelf niet het middelpunt van problemen (zoals raciale onrechtvaardigheid) te maken als je er niet door wordt beïnvloed.

Medestanders die bovenstaande principes niet kunnen respecteren worden verzocht om afstand te nemen van de beweging!

Met strijdbare groet,

Kick Out Zwart Piet