KOZP Principes voor vreedzaam protest

Bekijk onze principes die zijn gebaseerd op de ideeën van geweldloos verzet van Martin Luther King.

  1. Een vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie kunnen leiden. Wij vragen iedereen om naar het protest te komen met een vreedzaam hart. Houdt het positief en kijk uit met provocerende uitspraken die het gezamenlijke doel kan schaden.
  2. Wij willen graag een ieder adviseren om alle vormen van media door te verwijzen naar de woordvoerders van KOZP of de aangewezene woordvoerder tijdens een actie/demonstratie of daarbuiten. Wij willen een centrale en feitelijke boodschap naar de media communiceren, dit om media framing te voorkomen. Helaas hebben we moeten constateren dat heel veel media, bij uitstek de Telegraaf, niet zorgvuldig te werk gaat en de grenzen van journalistieke ethiek structureel overschrijden. Mocht je toch in gesprek raken met een journalist over een actie, wees dan voorzichtig met en alert op wat je communiceert.
  3. KOZP wil met de demonstraties en acties een tegengeluid geven aan institutioneel racisme geven, met name het racistische karikatuur zwarte piet, het meest zichtbare vorm hiervan. Mensen die pro Zwarte Piet zijn (lees pro-racisme) en anderen die het doel, of de boodschap van ons vreedzame protest willen verstoren, worden dringend verzocht om onze vrijheid van meningsuiting te respecteren.
  4. Voor KOZP is het van essentieel belang dat alle activisten en betrokkenen zich welkom en veilig voelen tijdens de acties en andere activiteiten. Wij tolereren geen (anti-zwart) racisme, discriminatie, moslimhaat, ableisme, antisemitisme, seksisme en discriminatie van LHBTI+’ers en ieder andere vorm van haat, xenofobie en uitsluiting. Er wordt adequaat opgetreden tegen mensen die zich hier schuldig aan maken.
  5. Medestanders die bovenstaande principes niet kunnen respecteren worden verzocht om thuis te blijven!

Met strijdbare groet,

Kick Out Zwart Piet