Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die zwarte piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de intochtcomités, de gemeenten en de sponsoren van de intocht. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zorgen ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.

Het recht om te demonstreren is een fundamenteel mensenrecht en een recht dat is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Het meemaken van demonstraties door kinderen is ook van belang voor een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van inzicht in de werking van de democratische samenleving en de rechten die burgers hebben en kunnen uitoefenen. De schade die kinderen oplopen tijdens een intocht met racistische stereotypering van zwarte mensen is vele malen groter dan wanneer kinderen hun grondrechten in de praktijk zien worden uitgeoefend.

Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen de dupe worden van ons protest’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht.